Yarınlarımız için...

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur. AKKOL olarak bizde çocuklarımızın geleceği için UNICEF TÜRKİYE YÜZYÜZE PROJESİ'ne katkıda bulunmak istedik. UNICEF çalışanları yemek verdiğimiz noktalarda standlar açmakta ve projelerini anlatıp, çocuklarımızın geleceği için katkıda bulunmaktadırlar. Bu projeden elde edilen gelir UNICEF TÜRKİYE çalışmalarına aktarılacaktır.

TOP